Kategoriarkiv: Personlig Effektivitet

8 Tips – til at arbejde efter en mindful strategi

Hvis du har behov for at frigive tid og energi i dit arbejde, så har jeg nedenfor samlet 8 tips som jeg håber du kan bruge som inspiration:

#1 STOP OP og skab overblik

Jeg vil anbefale dig, med jævne mellemrum, at ”stoppe op” for, at ”se” på dit liv og dit arbejde. Måske én gang om måneden eller måske hvert kvartal. Skab dig et overblik over, hvad du har på ”tallerkenen” både i forhold til dit private liv og i forhold til dit arbejde. Og spørg så dig selv om, hvad du ønsker der skal fylde i dit liv. Sæt dig i fred og ro og fold din kreativitet ud. Brainstorm på alt hvad du ønsker, skal fylde. Brug gerne ”et mindmap” for det kan hjælpe dig med at skabe dit overblik, og med at øge din kreativitet.

Dette overblik er dit grundlag for:

  • at kunne sætte mål for perioden
  • at vurdere om du har balance mellem liv og arbejde i forhold til dine personlige ressourcer
  • om du er på rette vej i forhold til at løse de udfordringer du står overfor
  • at gribe de muligheder, der viser sig.

#2 Bevidsthed om mål og værdier i arbejdet – rolle, ansvar, ønsker og behov

Sørg for jævnligt at sætte fokus på dine mål og dine værdier i arbejdet. Hvordan hænger disse sammen med den rolle og det ansvar du har, og de ressourcer som du vil lægge i jobbet. Får du energi af dine arbejdsopgaver eller drænes energien ud af dig i løbet af din arbejdsdag. Dette er en indikation af, om du arbejder i henhold til dine mål, værdier og motivation.

#3 Klar prioritering og valg fremfor multitasking

Du kan ikke multitaske!

Multitasking svarer til konstant at skifte fokus og når du skifter fokus, bruger du tid på at omstille dig mellem fokusområder (f.eks. 2 forskellige arbejdsopgaver), hvilket ikke er produktivt. Så derfor er det værd at huske på at skabe en ugentlig og daglig praksis til at prioritere det, der er vigtigst at arbejde med i ugen, eller i løbet af dagen. Du må mærke efter hvad der er vigtigst og hvor meget dette haster. Det, der er vigtigst og haster, skal du tage dig af nu. Det der ikke haster, men er vigtigt, skal du planlægge, hvornår du vil udføre.

#4 Brug tid på planlægning og evaluering => bevidsthed om tid

Brug tid på at planlægge, hver uge og hver dag. Det er som at stoppe op og bevidstgøre, hvad der er det vigtigste du skal beskæftige dig med i ugen og/eller i løbet af dagen. Du skal tage stilling til hvor meget tid du vil bruge på hver enkelt opgave og hvornår du vil udføre dem. En god ugentlig planlægning er mere hensigtsmæssig end dag-til-dag To Do lister. Som en del af den ugentlige planlægning, så gør det samtidigt til en rutine at evaluere ugen, der gik. Hvad gik godt og hvad var en udfordring i forhold til den oprindelige planlægning. Og brugte du mere eller mindre tid på de enkelte opgaver end planlagt.

#5 Mindful morgen og pauser

Start din morgen med en mindful tilstand. En mindful morgen kan, som din første aktivitet for dagen, bestå i at meditere f.eks. 10 minutter med fokus på dit åndedræt. Gør det til en daglig praksis, hvilket vil være med til at skærpe din opmærksomhed på dagen.

Hvad mærker du i kroppen, hvad føler du, og hvad tænker du? Lav små stop i løbet af dagen, så du hele tiden har kontakt med dig selv, og kan mærke hvordan du har det. Gå en tur med fokus på dine skridt, eller sæt dig og meditér, måske bare 5 minutter i stilhed.

#6 Fokus og opmærksomhed

For at undgå distraktioner i arbejdet, så vil en daglig praksis med meditation optræne din evne til, at holde fokus på de arbejdsopgaver du vælger at prioritere. Men du vil samtidigt også optræne opmærksomheden på, hvad der distraherer dig. Fra dit indre kan distraktioner f.eks. være tanker, der flyver afsted. Fra det ydre kan det være personer, telefon, mails mv. der forstyrrer. Når du bliver opmærksom på hvad der distraherer og forstyrrer, har du større mulighed for at fjerne disse distraktioner.

En daglig meditations praksis vil altså øge dit nærvær og opmærksomhed i forhold til dine arbejdsopgaver, dine relationer og  din indre tilstand.

#7 Skab lommer af tid

Vigtige opgaver, men som ikke haster, er noget, som bør fylde i dit arbejde. Det er opgaver som f.eks. udvikling, projekter, planlægning, vedligeholdelse af kompetencer/udstyr, strategi, salg mv. Husk at alt kommer til at haste på et tidspunkt, hvis du ikke får taget dig af det i god tid. For at du kan holde fokus på disse vigtige opgaver, så vil jeg anbefale at skabe lommer af tid. Lommer af tid hvor du reducerer mulige forstyrrelser så godt som muligt. Tag denne rutine ind som en del af din ugeplanlægning.

#8 Øve taknemmelighed

Som afslutning på dagen vil jeg anbefale dig, at du øver dig i at udvise taknemmelighed. Skriv 3 ting ned i din planlægningskalender eller dagbog, som du er taknemmelig for i dag. Tænk dagen igennem og beskriv hvad du var taknemmelig for. Det at udvise taknemmelighed gør godt i krop og sind og det starter en positiv bølge fra dit indre.

JEG SKAL BARE LIGE …..

Jeg skal bare lige… er meget beskrivende for den tilstand, jeg befandt mig i forhold til mit arbejde nogle år tilbage.

”Jeg skal bare lige…” var min undskyldning til mig selv for, at når bare jeg lige kom hen over den lille bakke af opgaver, så ville der blive luft til at tænke strategisk, tage fat i prioriterede og vigtige opgaver, snakke med mine kollegaer og medarbejdere – og ikke mindst være nærværende derhjemme.

Men jeg kom bare aldrig rigtig over de små bakker, og i virkeligheden føltes mit arbejde hver dag som et bjerg, der skulle bestiges. Jeg nåede bare aldrig toppen, hvor jeg kunne skabe mig et udsyn.

Min måde at arbejde på påvirkede selvfølgelig mine nærmeste omgivelser. Specielt i perioder, hvor jeg havde påtaget mig langt flere opgaver, end jeg burde. Når min hustru spurgte ind til min adfærd, var min reaktion typisk, at jeg blev sur og irriteret. Jeg mente, at jeg havde fuldstændig styr på mit arbejdsliv. Ofte ville jeg undskylde og forklare, at mine egne problemer jo skyldtes udefra kommende omstændigheder, og jeg kunne ikke se, hvordan jeg kunne ændre på min situation. Jeg kunne dog godt se et mønster i, at jeg som regel altid påtog mig mere ansvar, end jeg behøvede – for det kunne mine chefer jo godt lide, og det var en måde at opnå anerkendelse og succes på i mit arbejde.

Jeg opdagede – selvom der gik lang tid førend jeg erkendte det – at indholdet i min stilling betød, at jeg ikke nødvendigvis vidste, hvad der ville møde mig, når jeg trådte ind gennem døren til mit arbejde om morgenen. Det kunne være, at jeg skulle hjælpe til med at udarbejde et tilbud, eller at jeg skulle gennemgå en kontraktopgave, som jeg ikke kendte til, da jeg gik hjem dagen før. På den måde var der mange arbejdsdage, hvor det jeg havde planlagt dagen før, ikke blev nået. Jeg fik en glad kollega, som jo blev hjulpet med sin arbejdsopgave (og det betyder meget for mig), men jeg var selv utilfreds med min egen dag. Og i stedet for at gå glad hjem fra arbejdet, fordi jeg havde hjulpet nogle kollegaer, så gik jeg sur hjem og var ikke tilfreds med min egen indsats. I tillæg til dette, havde jeg jo faktuelt ikke fået arbejdet med de opgaver, jeg selv havde planlagt.

Perioden med at erkende, at jeg havde behov for at gentænke den måde, jeg arbejdede på, tog lang tid. Løsningen blev en personlig ressourcestyringsplan med budgettering og prioritering af timer til kommende opgaver og en løbende opfølgning på de faktisk udførte opgaver, udført hver uge, inklusiv opdatering af budgetterede opgaver. Metoden tager faktisk afsæt i en klassisk økonomisk budgetlægning/opfølgning. Og afgørende var det, at jeg i opstartsfasen, der varede nogle måneder, havde en ugentlig sparring med min hustru. Hun udfordrede mig voldsomt på mine prioriteringer, indtil jeg selv knækkede koden og fandt den arbejdsmetode, som passer perfekt til mig.

Hører du ofte dig selv sige eller tænke ”Jeg skal bare lige…” så er det måske et symptom på at du skal stoppe op og få et overblik over hvad der fylder i dit arbejdsliv, prioritere dine opgaver og starte med at planlægge dine arbejdsdage på en ny og bevidst måde.

Med udgangspunkt i mine egen praktiske erfaringer med at ændre min arbejdsadfærd kan jeg hjælpe dig med at skabe TID, RO og ENERGI i dit arbejdsliv. Men det kræver at du er klar på at ændre adfærd selvom det kan gøre ondt og er grænseoverskridende.

Se mine kurser her: Kurser

STOP OP !!

”Stoppe op! Hvad tænker du på? Det er da bare med holde snuden i sporet….jeg har travlt !!”

Ja det er muligt, men at stoppe op er på den anden side en mulighed for at skabe plads og rum til refleksion, og for at rette fokus og opmærksomhed på hvorvidt, du er i balance i dit arbejde og i dit liv lige nu. Dit udbytte af korte eller længerevarende stop i arbejdslivet er i mit perspektiv:

  • Overblik over hvad der er vigtigt og væsentligt
  • Effektivitet
  • Opmærksomhed og bevidsthed om uhensigtsmæssige adfærd
  • Bevidsthed om hvad der giver energi og hvad der motiverer

Har du magten over dit liv?

Lad mig komme med et par eksempler på at stoppe op:

Morgen

Et fast morgenritual er en god mulighed for at stoppe op. I stedet for, med hovedet under armen, at skynde sig med at komme op og komme ud ad døren til arbejdet. Så stå en halv time op før du plejer og brug 5-20 minutter til at fokusere og have opmærksomhed på din indre tilstand. Hvilke tanker fylder? Er du anspændt eller mærker du en lethed i kroppen? Er du glad, frustreret eller føler du dig overansvarlig?

Svar på den type spørgsmål til sig selv kan være med til at skabe fokus og klarhed omkring, hvordan din dag skal planlægges.

Og inden du starter med dagen så tving dig selv til at prioritere de 3 vigtigste ting som du skal opnå i løbet af dagen!

Få en god start på dagen !

Pusterum i løbet af dagen

Et stop kan også være et pusterum på et par minutter i løbet af dagen, i stilhed, hvor du lige samler tankerne og fokuserer på hvor din opmærksomhed er. Hvad er det for tanker der fylder? Er du anspændt eller afspændt? Er du opmærksom eller på autopilot? Er du fokuseret – eller adspredt og hopper du fra den ene opgave til den anden?

Fokus og prioritering slår multitasking! Men det kræver små pusterum hvor du stopper op og bliver opmærksom på din situation lige NU.

Et lidt længere stop

Er du i en situation hvor du mærker en overbelastning og tankerne myldrer rundt i dit hoved konstant, måske fordi du er overengageret og overansvarlig? Eller fordi du lader omgivelserne styre din tid fremfor selv at styre tiden?

Så er der behov for at bruge en halv til en hel dag til at skabe overblik – i stilhed og uden at lade sig forstyrre.

Et lidt længere stop i denne kontekst, og i forhold til dit arbejde, kunne således omfatte en kortlægning af arbejdsopgaver (projekter, opgaver, faste aktiviteter, planlægning, administration etc.), for herefter at prioritere de vigtige og væsentlige opgaver og aktiviteter. Og endeligt se på om der er opgaver du kan eliminere, delegere eller måske ligefrem automatisere.

Har du brug for et STOP?

Et stop for at skabe overblik og balance er en fast del af min træning i PERSONLIG EFFEKTIVITET OG PLANKLÆGNING. Mere om næste kursus her: Tilmelding – Personlig effektivitet og planlægning