Kategoriarkiv: Bevidsthed

Væredygtighed

Forleden da jeg sad og skrev på en tekst om bæredygtighed i byggeriet, ramte mine fingre forkert på tasterne – og BÆREDYGTIGHED blev til VÆREDYGTIGHED. Jeg blev helt høj fordi jeg tænkte, at jeg havde opfundet et nyt ord. Men jeg kunne dog hurtig konstatere, at det er et benyttet ord eller begreb, om end jeg ikke finder ordet i diverse online ordbøger.

Men hvorom alting er så synes jeg det er et begreb, der kan give vældig meget mening i at udforske i den tid vi lever. Jeg ser begrebet som en sammentrækning af at være og dygtighed. Eller at være dygtig til at være. Hvilket er noget vi i den grad har brug for når verden er i hurtig og konstant forandring.

Ud fra et personligt perspektiv definerer jeg på den baggrund væredygtighed som noget man ER ikke noget man GØR. Væredygtighed udøves fra de indre planer og sådan som jeg vil tillade mig at definere begrebet, så omhandler det evner, eller tilstande, på det personlige plan, der kan beskrives som evnen til, at:

 • Kunne være NU’et, med fokus og opmærksomhed på det du er i gang med lige nu uden at lade dig distrahere (f.eks. arbejdsopgaver, samtale med dine kære etc.)
 • Mærke hvordan verbal og non-verbal kommunikation påvirker dig i form af følelser og heraf følgende tanker
 • Sanse hvordan ydre påvirkninger i din hverdag (f.eks. fra medier, hændelser, møder) påvirker dit humør (dine følelser) og heraf følgende tanker om dig selv og andre

Hvis du køber ind på ovenstående beskrivelse af evner relateret til væredygtighed, og træner disse evner, vil du i dit liv og arbejdsliv løbende blive bedre i stand til, f.eks. at:

 • Komme i kontakt med dit autentiske selv, din indre motivation og viden
 • Ændre uønsket adfærd
 • Kommunikere tydeligt
 • Træffe bevidste valg, der ikke er styret af tanker om fortid og fremtid
 • Udvise empati i forhold til andre mennesker

Hvad siger begrebet VÆREDYGTIGHED dig?

Virksomhedsstrategi — succesfuld udvikling og implementering kræver bevidst ledelse

Succesfuld udvikling og implementering af virksomhedsstrategier kræver en fokuseret og bevidst proces, såvel som bevidste ledere. Strategiprocessen skal derfor omfatte:

 • Bevidsthed om muligheder og udfordringer for virksomheden
 • Bevidsthed om og troskab overfor virksomhedens værdier
 • Mod og vilje til større eller mindre forandringer
 • Bevidste valg og dermed fravalg
 • Ressourcer i form af tid og økonomi
 • Kommunikation
 • Kreativitet

Et centralt punkt i denne sammenhæng er, at strategien helt grundlæggende handler om at vælge mellem en række muligheder (forandringsbehov), der skal bringe virksomheden derhen, hvor man ønsker.

Det kræver naturligvis, at der gennemføres en proces, hvor der er åbenhed og plads til kreativitet for at kunne frembringe muligheder med henblik på valg og planlægning af strategiske handlinger. De strategiske handlinger vælges ved at skabe den nødvendige tid og et nærværende ”rum” til at undersøge og analysere mulighederne i forhold til, hvilken betydning og forskel virksomheden vil opnå i forhold til medarbejdere og det omgivende samfund og konsekvenserne heraf, holdt op imod virksomhedens værdier.

Når mulighederne for strategiske valg er klarlagt med åbenhed og udsyn, og når muligheder og handlinger er valgt i på baggrund af en nærværende analyse af nutid og fremtid, så kræver implementeringen, at der holdes fokus.

Ledelsen har ansvaret for, at der holdes dette fokus. Hvis du er leder og har medvirket i strategiudviklingen, kræver det derfor også, at du i hele strategiudviklingsforløbet er bevidst om, at:

 • Dine egne værdier og indre overbevisninger er forenelige med de værdier, der afspejles i strategien
 • Du kan stå inde for de handlinger, der sættes i gang som et resultat af strategien
 • Du har tid til at eksekvere strategiens handlinger
 • Du har overblik over dine medarbejderes tilstedeværende ressourcer til strategiimplementering
 • Du vil følge op for at vurdere, hvad der går godt, og hvad der kræver justeringer

Hvis du og de øvrige ledere ikke har denne bevidsthed, vil strategien ikke blive implementeret og blot forblive en intention.

Endelig er kommunikation vedrørende strategien og tiden til det strategiske arbejde en grundlæggende forudsætning for at opnå succes med implementering af strategien.

Kommunikationen baseres på, hvorfor den konkrete strategi og handlinger er valgt. Og konkret skal kommunikationen nedbrydes til, hvad den enkelte medarbejder kan gøre i relation til strategien:

 • På daglig basis
 • På ugentlig basis
 • På månedsbasis

De daglige, ugentlige og månedlige strategiaktiviteter skal være understøttet af, at der er afsat tid i ledernes og alle øvrige involveredes ”ressourcebudgetter” (tid) til:

 • Eksekvering af strategiaktiviteter
 • Opfølgning, med fast frekvens, af, hvordan implementeringen forløber
 • Årligt at evaluere strategien

At afsætte tid til opfølgning og evaluering kan lyde banalt, men jeg fremhæver det, fordi min erfaring er, at netop tilstrækkelig tid er en overset faktor i implementering af strategier, når hverdagen rammer kontoret.

 

8 Tips – til at arbejde efter en mindful strategi

Hvis du har behov for at frigive tid og energi i dit arbejde, så har jeg nedenfor samlet 8 tips som jeg håber du kan bruge som inspiration:

#1 STOP OP og skab overblik

Jeg vil anbefale dig, med jævne mellemrum, at ”stoppe op” for, at ”se” på dit liv og dit arbejde. Måske én gang om måneden eller måske hvert kvartal. Skab dig et overblik over, hvad du har på ”tallerkenen” både i forhold til dit private liv og i forhold til dit arbejde. Og spørg så dig selv om, hvad du ønsker der skal fylde i dit liv. Sæt dig i fred og ro og fold din kreativitet ud. Brainstorm på alt hvad du ønsker, skal fylde. Brug gerne ”et mindmap” for det kan hjælpe dig med at skabe dit overblik, og med at øge din kreativitet.

Dette overblik er dit grundlag for:

 • at kunne sætte mål for perioden
 • at vurdere om du har balance mellem liv og arbejde i forhold til dine personlige ressourcer
 • om du er på rette vej i forhold til at løse de udfordringer du står overfor
 • at gribe de muligheder, der viser sig.

#2 Bevidsthed om mål og værdier i arbejdet – rolle, ansvar, ønsker og behov

Sørg for jævnligt at sætte fokus på dine mål og dine værdier i arbejdet. Hvordan hænger disse sammen med den rolle og det ansvar du har, og de ressourcer som du vil lægge i jobbet. Får du energi af dine arbejdsopgaver eller drænes energien ud af dig i løbet af din arbejdsdag. Dette er en indikation af, om du arbejder i henhold til dine mål, værdier og motivation.

#3 Klar prioritering og valg fremfor multitasking

Du kan ikke multitaske!

Multitasking svarer til konstant at skifte fokus og når du skifter fokus, bruger du tid på at omstille dig mellem fokusområder (f.eks. 2 forskellige arbejdsopgaver), hvilket ikke er produktivt. Så derfor er det værd at huske på at skabe en ugentlig og daglig praksis til at prioritere det, der er vigtigst at arbejde med i ugen, eller i løbet af dagen. Du må mærke efter hvad der er vigtigst og hvor meget dette haster. Det, der er vigtigst og haster, skal du tage dig af nu. Det der ikke haster, men er vigtigt, skal du planlægge, hvornår du vil udføre.

#4 Brug tid på planlægning og evaluering => bevidsthed om tid

Brug tid på at planlægge, hver uge og hver dag. Det er som at stoppe op og bevidstgøre, hvad der er det vigtigste du skal beskæftige dig med i ugen og/eller i løbet af dagen. Du skal tage stilling til hvor meget tid du vil bruge på hver enkelt opgave og hvornår du vil udføre dem. En god ugentlig planlægning er mere hensigtsmæssig end dag-til-dag To Do lister. Som en del af den ugentlige planlægning, så gør det samtidigt til en rutine at evaluere ugen, der gik. Hvad gik godt og hvad var en udfordring i forhold til den oprindelige planlægning. Og brugte du mere eller mindre tid på de enkelte opgaver end planlagt.

#5 Mindful morgen og pauser

Start din morgen med en mindful tilstand. En mindful morgen kan, som din første aktivitet for dagen, bestå i at meditere f.eks. 10 minutter med fokus på dit åndedræt. Gør det til en daglig praksis, hvilket vil være med til at skærpe din opmærksomhed på dagen.

Hvad mærker du i kroppen, hvad føler du, og hvad tænker du? Lav små stop i løbet af dagen, så du hele tiden har kontakt med dig selv, og kan mærke hvordan du har det. Gå en tur med fokus på dine skridt, eller sæt dig og meditér, måske bare 5 minutter i stilhed.

#6 Fokus og opmærksomhed

For at undgå distraktioner i arbejdet, så vil en daglig praksis med meditation optræne din evne til, at holde fokus på de arbejdsopgaver du vælger at prioritere. Men du vil samtidigt også optræne opmærksomheden på, hvad der distraherer dig. Fra dit indre kan distraktioner f.eks. være tanker, der flyver afsted. Fra det ydre kan det være personer, telefon, mails mv. der forstyrrer. Når du bliver opmærksom på hvad der distraherer og forstyrrer, har du større mulighed for at fjerne disse distraktioner.

En daglig meditations praksis vil altså øge dit nærvær og opmærksomhed i forhold til dine arbejdsopgaver, dine relationer og  din indre tilstand.

#7 Skab lommer af tid

Vigtige opgaver, men som ikke haster, er noget, som bør fylde i dit arbejde. Det er opgaver som f.eks. udvikling, projekter, planlægning, vedligeholdelse af kompetencer/udstyr, strategi, salg mv. Husk at alt kommer til at haste på et tidspunkt, hvis du ikke får taget dig af det i god tid. For at du kan holde fokus på disse vigtige opgaver, så vil jeg anbefale at skabe lommer af tid. Lommer af tid hvor du reducerer mulige forstyrrelser så godt som muligt. Tag denne rutine ind som en del af din ugeplanlægning.

#8 Øve taknemmelighed

Som afslutning på dagen vil jeg anbefale dig, at du øver dig i at udvise taknemmelighed. Skriv 3 ting ned i din planlægningskalender eller dagbog, som du er taknemmelig for i dag. Tænk dagen igennem og beskriv hvad du var taknemmelig for. Det at udvise taknemmelighed gør godt i krop og sind og det starter en positiv bølge fra dit indre.