Forside

Målet og motivationen med min rådgivning, kurser og vejledning er at hjælpe virksomheder, organisationer og mennesker til at blive en bedre udgave af sig selv.

I en virksomhed eller organisation betyder en bedre udgave, i mit perspektiv, at have opmærksomhed og fokus på, at:

 • Gå fra ”mere” til ”bedre”
 • Mennesket er den vigtigste ressource
 • Det skal give mening at gå på arbejde!
 • Undgå stress og at skabe bedre energi
 • Udvikle og omsætte gode ideer til langtidsholdbar og bæredygtig udvikling af mennesker og forretning
 • Forstå at omverdenens forandringer kræver, at vi har overskud, udsyn og prioriterer innovation

En bedre udgave af sig selv betyder i mit perspektiv, at man i virksomheder og på det personlige plan øger bevidstheden omkring muligheder og potentialer, såvel som årsager til adfærd og processer, der fungerer uhensigtsmæssigt. Med dette som afsæt, kan vi sammen skabe forandringer og resultater, hvad enten det er på det kollektive eller individuelle plan.

Hvorfor samarbejde?

Vi skal derfor starte et samarbejde hvis I som virksomhed, eller du som person, er motiveret af et eller flere af de nedenstående mål for et samarbejde:

 • Frigøre energi og tid til de vigtigste og mest værdiskabende aktiviteter
 • Øge motivationen, trivslen og arbejdsglæden
 • Forstå omgivelsernes påvirkning af virksomheden
 • Frigøre kreativiteten
 • Øge proaktiviteten og ”bygge bro” i forhold til kunderelationer
 • Skabe bedre og vedvarende kunderelationer
 • Udvikle og optimere processer og produkter
 • Skabe bedre og/eller ny forretning baseret på bæredygtige løsninger

For at nå disse mål i jeres virksomhed, er der brug for en bevidst tilgang til ledelse og forretningsudvikling. Bevidst ledelse og forretningsudvikling starter med det enkelte individ, fordi jeg anser virksomheden for at være et resultat af summen af de mennesker, der arbejder der. Og for mig betyder bevidst ledelse og forretningsudvikling en integreret udvikling i 3 trin:

 1. Selv-ledelse
 2. Ledelse, organisation & processer
 3. Bæredygtig forretning

Sådan arbejder jeg:

Jeg leverer individuel sparring og vejledning, kurser, workshops såvel som træning af teams/afdelinger i virksomheder og organisationer. I min rådgivning trækker jeg på mere end 20 års praktisk erfaring indenfor projektledelse, forretningsudvikling og teamledelse. Herudover har jeg etableret et samarbejde med andre selvstændige konsulenter og mindre konsulenthuse, for herigennem altid at have de rette kompetencer til mine kunder.

Siden jeg startede som selvstændig konsulent har jeg udarbejdet en række koncepter, der er målrettet til grupper og teams såvel som til 1:1 sparring. Jeg er meget praktisk orienteret og bruger ikke så meget tid på teori, men i stedet på at skabe resultater gennem:

 • Øget bevidsthed om udfordringer, muligheder og potentiale
 • Opmærksomhed på hvilke vaner og reaktive handlinger der forhindrer udvikling og opfyldelse af mål
 • Forankring og resultater gennem nye vaner og ændret adfærd

Min rådgivning, vejledning og kurser omfatter følgende ydelser: