Tag-arkiv: bevidsthed

Nytårsforsæt – tid til at luge ud i dårlige vaner?

Julen er forbi, og nu er det for mange den tid på året, hvor der sættes mål for det nye år.

Det er umiddelbart nemt at sætte et mål, altså en destination hvor vi gerne vil hen, fordi vi regner med at det vil skabe glæde og tilfredshed i livet. Målet kan være at tabe de ekstra kilo der er kommet til, arbejde mindre og se mere til familien, få tid til lede sine medarbejdere osv. Målene vi sætter os ved årsskiftet omhandler i min optik grundlæggende at undgå uhensigtsmæssig adfærd og/eller dårlige vaner.

Hvad var dit/dine mål for 2017?

Kom du i mål med de nytårsforsæt som du satte ved indgangen til 2017?

Hvis nej, er min påstand at du med stor sandsynlighed heller ikke vil omsætte dine mål til realiteter i 2018! Tillad mig derfor at komme med et bud på, hvorfor du ikke når dine mål om at ændre adfærd i livet.

Du opnår ikke dit mål om at ændre adfærd, fordi du har en ensidig fokus på målet – og ikke på det der er årsagen til at du ikke opnår det du gerne vil i livet. For at ændre adfærd og vaner kræves bevidsthed i forhold til det, der udløser den adfærd du gerne vil af med.

Mit bud på en proces med at opstille nytårsforsæt og som øger sandsynligheden for at du ændrer uhensigtsmæssig adfærd består af 4 trin:

Stop op

Du skal stoppe op og gøre dig selv bevidst om og forbinde dig til dine ønsker for det kommende år. Sæt tid af til at være med dig selv i stilhed, og til at fokusere på, hvad du vil give opmærksomhed i det nye år. Skriv dine ønsker ned og stil dig selv følgende spørgsmål:

· Hvad forhindrer dig i at opnå ønsket/målet?

· Hvad vil du ændre?

· Hvad kræver det af dig?

Prioritér og opdel året i ”sæsoner”

Bliver din liste med ønsker til det nye år lang, er det nødvendigt at prioritere. Er målene for mange så er der nemlig en risiko for at du ikke kan holde fokus. Derfor må du vælge og prioritere hvad der er det vigtigste at lave om på nu og her. Hvad vil give dig den største positive effekt? Herudover vil jeg anbefale at du ”kun” arbejder med én vane- eller adfærdsændring ad gangen. Det vil øge sandsynligheden for at du når dit mål. Du kan derfor med fordel opdele året i sæsoner med f.eks. ét mål per kvartal.

Skab en gennemførelsesintention og en praksis

Vaner og adfærd kan ændres hvis det er ”skåret ud i pap” ift. hvad du vil ændre, hvorfor, hvordan og hvornår. Dette kan også kaldes en gennemførelsesintention indeholdende en fast praksis. Skriv den ned i en notes- eller dagbog. Ønsker du f.eks. at komme i bedre form, vil din gennemførelsesintention kunne beskrives på følgende måde:

Hvad: Jeg ønsker at komme i bedre form
Hvorfor: Jeg vil holde mig så sund og rask som muligt og skabe energi til mig selv. Jeg har gennem længere tid haft dette ønske men udskyder løb på grund af for meget arbejde.
Hvordan: Jeg vil løbe 5 km, 3 gange per uge. Altid før arbejde og jeg laver aftale med løbemakker fra arbejdet.
Hvornår: Hver uge, mandag, onsdag og fredag kl. 8

Gentag praksis og reflektér

Gennem gentagelser og refleksion ændres uhensigtsmæssig adfærd.

Gentagelserne er den faste daglige eller ugentlige praksis (f.eks. løbetur) som hjælper dig med at skabe en ny vane eller adfærd, der erstatter den gamle og knap så hensigtsmæssige adfærd. Før du har erstattet den uhensigtsmæssige adfærd med en ny og bedre adfærd er du ikke kommet i mål og du vil ”falde” tilbage i gamle handlingsmønstre.

Jeg kan i denne forbindelse anbefale at du med jævne mellemrum stopper op i din travle hverdag, og mærker efter om du er glad og tilfreds med dine handlinger og adfærd, eller om der skal justeres i forhold til dine ønsker for det nye år. Det gælder også når vi når frem til nytårsaften 2018. Evaluering og refleksion er en overset størrelse.

Med disse ord vil jeg her på årets sidste dag ønske alle i mit netværk GODT NYTÅR!