Min motivation

Målet og motivationen med min rådgivning, kurser og vejledning er at hjælpe virksomheder, organisationer og mennesker til at blive en bedre udgave af sig selv.

I en virksomhed eller organisation betyder en bedre udgave, i mit perspektiv, at have opmærksomhed og fokus på, at:

 • Gå fra ”mere” til ”bedre”
 • Mennesket er den vigtigste ressource
 • Det skal give mening at gå på arbejde!
 • Undgå stress og at skabe bedre energi
 • Udvikle og omsætte gode ideer til langtidsholdbar og bæredygtig udvikling af mennesker og forretning
 • Forstå at omverdenens forandringer kræver, at vi har overskud, udsyn og prioriterer innovation

En bedre udgave af sig selv betyder i mit perspektiv, at man i virksomheder og på det personlige plan øger bevidstheden omkring muligheder og potentialer, såvel som årsager til adfærd og processer, der fungerer uhensigtsmæssigt. Med dette som afsæt, kan vi sammen skabe forandringer og resultater, hvad enten det er på det kollektive eller individuelle plan.

Hvorfor samarbejde?

Vi skal derfor starte et samarbejde hvis I som virksomhed, eller du som person, er motiveret af et eller flere af de nedenstående mål for et samarbejde:

 • Frigøre energi og tid til de vigtigste og mest værdiskabende aktiviteter
 • Øge motivationen, trivslen og arbejdsglæden
 • Forstå omgivelsernes påvirkning af virksomheden
 • Frigøre kreativiteten
 • Øge proaktiviteten og ”bygge bro” i forhold til kunderelationer
 • Skabe bedre og vedvarende kunderelationer
 • Udvikle og optimere processer og produkter
 • Skabe bedre og/eller ny forretning baseret på bæredygtige løsninger

For at nå disse mål i jeres virksomhed, er der brug for en bevidst tilgang til ledelse og forretningsudvikling. Bevidst ledelse og forretningsudvikling starter med det enkelte individ, fordi jeg anser virksomheden for at være et resultat af summen af de mennesker, der arbejder der. Og for mig betyder bevidst ledelse og forretningsudvikling en integreret udvikling i 3 trin:

 1. Selv-ledelse
 2. Ledelse, organisation & processer
 3. Bæredygtig forretning