Samarbejdsformer

FØR vi starter samarbejde:

Vi etablerer sammen et udgangspunkt for samarbejdet som udspringer af jeres/dit specifikke behov for rådgivning. Og herudfra opstiller vi mål og forventninger til samarbejdet. Kontante økonomiske mål såvel som mål for ny adfærd. Desuden udarbejder vi sammen en plan for hvad, hvordan og hvilken ny adfærd, nye kompetencer og processer forankres.

UNDER udførelse af opgaven:

Hvad enten det er individuel sparring eller træning af teams så har jeg fokus på at skabe resultater gennem anvendelse af praktiske værktøjer og metoder. Og ikke mindst arbejder vi sammen om at ændre mindset og adfærd i forhold til de udfordringer og muligheder du/I ønsker at løse og opnå.

EFTER:

Alle opgaver jeg gennemfører i virksomheder, omfatter et afsluttende møde og en opfølgning, hvor vi sammen evaluerer på de resultater, der er opnået i samarbejdet set i forhold til mål omkring adfærdsændringer, økonomi m.v.

På opfølgningsmødet gennemgår vi en plan for at forankre den udvikling vi sammen har igangsat og implementeret.