Om Karsten

I min rådgivning til mennesker og virksomheder trækker jeg dels på min livserfaring såvel som på kompetencer fra mit arbejdsliv.

I forhold sparring og coaching i relation til arbejdet med bevidst personlig udvikling og ledelse,så trækker jeg på de erfaringer jeg har opnået ved at ændre mit liv. Jeg kommer fra et liv, hvor arbejdet igennem mange år fyldte for meget. Det gav mig udfordringer omkring nærvær med de opgaver jeg skulle løse i mit job, min kreativitet, og de mennesker jeg skulle samarbejde med eller lede. Og jeg manglede nærvær i forhold til min familie. Der var med andre ord ikke mange farver og nuancer i livet.

Jeg er nu selvstændig konsulent og med praktisk erfaring fra at ændre mit liv. Dermed er fulgt glæde og tilfredshed med det jeg beskæftiger mig med, både arbejdsmæssigt og privat. Den rejse jeg har været på igennem de senere år, har givet mig en ballast med konkrete erfaringer og værktøjer, som jeg gerne vil videregive til andre mennesker. Jeg lytter og forstår at sætte mig ind i andres udfordringer og muligheder. Det kan jeg, fordi jeg har en stærk kontakt til min intuition, som jeg ”lytter” til og bruger når jeg vejleder mennesker i mine sparringssamtaler.

I forholdet til min rådgivning til virksomheder og organisationer trækker jeg på mine erfaringer og kompetencer fra mere end 20 år i videns- og projektvirksomheder:

  • Rådgivning
  • Bæredygtig udvikling
  • Forretningsudvikling
  • Projektudvikling og -ledelse
  • Salg- og forretningsledelse
  • Teamledelse

Mine praktiske erfaringer fremgår af min LinkedIn profil her: Karsten Nielsen CV.