Bevidst Ledelse og Forretningsudvikling

Bevidst Ledelse og Forretningsudvikling er et nyt koncept og en ny metode, der har fokus på at skabe vedblivende forandringer i adfærden internt i organisationen såvel som resultater i markedet.

Med metoden skaber vi sammen plads og energi til at opnå bevidsthed om muligheder, potentiale og udfordringer, herunder hvad der forhindrer at virksomhedens potentiale for en bedre eller ny forretning ikke opnås. En 360 graders evaluering.

Effekt og resultater skabes ved at aktivere de store ressourcer, som hvert enkelt individ i organisationen indeholder, men som sjældent kommer frem i lyset på grund af travlhed og ”brandslukning”.

Ved hjælp af forløbet skabes kontakt til de indre og ubevidste ressourcer i teamet. Og forankring og effekt sikres dels ved at teste løsninger med det samme, internt og i forhold til kunder. Og dels ved at udvikle en gennemførelsesintention, som tager højde for at skabe tid og energi til implementering.

Forløbets røde tråd vil være op til det konkrete behov i jeres situation – mulige behov kan være:

  • En ny vinderstrategi
  • Bedre markedstilgang
  • Bedre forretningsmodel
  • Bæredygtig forretningsmodel
  • Ideer til og udvikling af nye koncepter
  • Bæredygtige ydelser/produkter

Læs mere om udbytte og temaer i forløbet: Factsheet

Kontakt mig med henblik på et uforpligtigende møde: Kontakt