Virksomhedsstrategi — succesfuld udvikling og implementering kræver bevidst ledelse

Succesfuld udvikling og implementering af virksomhedsstrategier kræver en fokuseret og bevidst proces, såvel som bevidste ledere. Strategiprocessen skal derfor omfatte:

 • Bevidsthed om muligheder og udfordringer for virksomheden
 • Bevidsthed om og troskab overfor virksomhedens værdier
 • Mod og vilje til større eller mindre forandringer
 • Bevidste valg og dermed fravalg
 • Ressourcer i form af tid og økonomi
 • Kommunikation
 • Kreativitet

Et centralt punkt i denne sammenhæng er, at strategien helt grundlæggende handler om at vælge mellem en række muligheder (forandringsbehov), der skal bringe virksomheden derhen, hvor man ønsker.

Det kræver naturligvis, at der gennemføres en proces, hvor der er åbenhed og plads til kreativitet for at kunne frembringe muligheder med henblik på valg og planlægning af strategiske handlinger. De strategiske handlinger vælges ved at skabe den nødvendige tid og et nærværende ”rum” til at undersøge og analysere mulighederne i forhold til, hvilken betydning og forskel virksomheden vil opnå i forhold til medarbejdere og det omgivende samfund og konsekvenserne heraf, holdt op imod virksomhedens værdier.

Når mulighederne for strategiske valg er klarlagt med åbenhed og udsyn, og når muligheder og handlinger er valgt i på baggrund af en nærværende analyse af nutid og fremtid, så kræver implementeringen, at der holdes fokus.

Ledelsen har ansvaret for, at der holdes dette fokus. Hvis du er leder og har medvirket i strategiudviklingen, kræver det derfor også, at du i hele strategiudviklingsforløbet er bevidst om, at:

 • Dine egne værdier og indre overbevisninger er forenelige med de værdier, der afspejles i strategien
 • Du kan stå inde for de handlinger, der sættes i gang som et resultat af strategien
 • Du har tid til at eksekvere strategiens handlinger
 • Du har overblik over dine medarbejderes tilstedeværende ressourcer til strategiimplementering
 • Du vil følge op for at vurdere, hvad der går godt, og hvad der kræver justeringer

Hvis du og de øvrige ledere ikke har denne bevidsthed, vil strategien ikke blive implementeret og blot forblive en intention.

Endelig er kommunikation vedrørende strategien og tiden til det strategiske arbejde en grundlæggende forudsætning for at opnå succes med implementering af strategien.

Kommunikationen baseres på, hvorfor den konkrete strategi og handlinger er valgt. Og konkret skal kommunikationen nedbrydes til, hvad den enkelte medarbejder kan gøre i relation til strategien:

 • På daglig basis
 • På ugentlig basis
 • På månedsbasis

De daglige, ugentlige og månedlige strategiaktiviteter skal være understøttet af, at der er afsat tid i ledernes og alle øvrige involveredes ”ressourcebudgetter” (tid) til:

 • Eksekvering af strategiaktiviteter
 • Opfølgning, med fast frekvens, af, hvordan implementeringen forløber
 • Årligt at evaluere strategien

At afsætte tid til opfølgning og evaluering kan lyde banalt, men jeg fremhæver det, fordi min erfaring er, at netop tilstrækkelig tid er en overset faktor i implementering af strategier, når hverdagen rammer kontoret.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *