Gode ideer opstår ikke af sig selv

Kronikken i Berlingske den 29. januar ”Innovation eller Fattigdom” af Jens Maaløe og Jørgen Mads Klausen tager i et interessant indlæg om vækst i Danmark fat på behovet for innovation i Danmark. Innovationsfonden som kronikørerne repræsenterer, står foran at implementere en ny strategi for innovation, og hvor midlerne i strategien bl.a. er afbureaukratisering, flere og målrettede investeringer, motivation af iværksætterne, tværgående initiativer i værdikæden fra forskning til innovation mv. Men er det nok?

Nej, fundamentet af ideer, der skal udvikles og som skal sikre vækst i Danmark er efter min mening for skrøbeligt. Hvis ambitionen, er at skabe nye ”top100 virksomheder” på længere sigt, mener jeg at vi producerer alt for få ideer og jeg ser ikke at de nævnte tiltag alene vil afhjælpe dette.

Et eksempel fra min egen arbejdsverden der underbygger denne påstand er f.eks. vandområdet. Vand er det nye guld siges der – og igen i år er vandknaphed i top på WEF’s hitliste over globale økonomiske risici. Med andre ord en brændende platform for vækst, hvis man som land eller virksomhed formår at skabe teknologier og løsninger, der kan sikre vand tilgængelighed til virksomheder og mennesker kloden rundt. Det vil den danske regering gerne. Men når man ser sig omkring, er det svært at få øje på nye ideer og iværksættervirksomheder på dette område med potentiale til at blive en ny virksomhed af samme kaliber som f.eks. Grundfos. Der er behov for ideer til ny teknologi på vandområdet.

Den gode ide kommer ikke ud af den blå luft!

Innovationsfondens vil som jeg forstår det, skabe bedre rammer og betingelser for iværksættere i samfundet. Det er godt og relevant med gode betingelser i samfundet for den enkelte iværksætter. Men jeg savner i debatten om Danmarks vækstmuligheder mere fokus på, hvordan den gode ide egentligt opstår. Netop den gode ide der er fundamentet, og som der skal arbejdes videre med på universitet, i virksomhederne, eller hvor den nu opstår.

At have et højt uddannelsesmæssigt niveau i de danske virksomheder og at opbygge systemer til innovationsledelse er fint, men det er jo nødvendigvis lig med at vi skaber flere og bedre ideer. Med andre ord opstår ideer ikke udelukkende på grund af kommunikation og interaktion med andre mennesker, eller fordi der sættes flere penge af på finansloven.

Den gode nyhed er dog at vi alle som individer indeholder et potentiale for idegenerering og kreativitet. Som individ medbringer vi et indre potentiale for kreativitet i de sammenhænge vi begår os i. Ved det indre potentiale forstår jeg individets bevidsthedsniveau og den tilstand vi som individ følelsesmæssigt og vanemæssigt agerer ud fra. Kreativitet opstår når vi som individ skaber adgang til denne indre ressource.

En ny anskuelse på at fostre kreativitet og skabe ideer

Potentialet for innovation og kreativ tænkning er således dybt afhængig af individets udviklings- og bevidsthedsniveau i forhold til at kunne mestre en række grundprincipper f.eks. at kunne lytte til sig selv og andre, være bevidst om sine udviklingsmuligheder, at man evner at forstå egne indre evner og det man reelt brænder for. Uden evner i disse grundprincipper mener jeg ikke man som individ er klar til at arbejde med ideudvikling og innovation.

Så hvad skal der til? Tænk over hvornår du sidst fik en god ide? Var det midt i en hektisk mødedag på arbejdet eller mens du planlagde dit næste vigtige projekt? Næppe! Jeg hører derimod ofte at den gode ide kom under cykelturen i naturen, under bruseren eller andre situationer, hvor man er ude af en arbejdsmæssig kontekst, i en situation hvor man er i god kontakt med sit indre og et højere bevidsthedsniveau. En situation hvor man er ikke styret af hvirvlende tanker.

Et højere bevidsthedsniveau kan f.eks. skabes ved at udvikle og fastholde en daglig meditationspraksis. Meditationspraksis er i anden sammenhæng kendt for sine healende effekter i forhold til stress, smerter, post traumatisk stress mv. Meditationspraksis udvikler hjernen og giver adgang til en tilstand hvor omkringliggende ”støj” fra tanker og følelser fjernes på en venlig måde.

Bringer man denne indre ro og kontakt til en højere bevidsthed ind i sin hverdag, hvad enten det er som iværksætter, arbejdstager eller studerende, er det min faste overbevisning, at dette kombineret med en grundlægende interesse for at løse globale udfordringer, så er kimen til at den gode ide til stede. Også kendt som det ”kreative BLINK”. Den gode ide – som opstår i et kreativt ”blink” – kommer efter min overbevisning fra det indre i en iterativ proces med ydre stimuli og gode betingelser for innovation som f.eks. Innovationsfonden vil skabe. Den gode ide kommer ikke tilfældigt til dig fra den omkringliggende og til tider stressende samt konstant forstyrrede hverdag.

Skal vi så alle sammen til at sidde og meditere på daglig basis? Ja, det bør vi faktisk gøre. Det vil skabe adgang til et højere bevidsthedsniveau og en generelt forbedret mental tilstand. En mental tilstand, hvor der er større sandsynlighed for få forbindelse til og skabe ”plads” til den gode ide i bevidstheden.

Så for at ruste Danmark til fremtiden, skal vi udover opstille forbedrede forhold for iværksættere, sende flere penge i omløb, også give dem der har evnerne, motivationen og modet til at ændre verden, information, værktøjer og undervisning i at anvende f.eks. meditation som en daglig praksis som basis for en kreativ udfoldelse.

3 thoughts on “Gode ideer opstår ikke af sig selv

 1. Kasper Lynge

  Hej Karsten, god idé med en blog – det er vigtig med dynamik og kommentar på en blog, så jeg vil tillade mig at komme med en enkelt refleksion:

  Jeg er enig langt hen af vejen om Innovation og hvor den gode idé opstår. Men før idéen opstår under bruseren så skal den sås. Siden vi to arbejdede sammen i Alectia – har jeg har med innovationsprojekter på flere niveauer. Jeg har set udfordringerne for de små og mellemstore virksomheder med at deltage i innovationsprojekter der burde hjælpe dem fremad. Der er rigtigt langt for de fleste virksomheder til nationale og internationale ordninger – som MUDP + EUDP + H2020 osv.

  Jeg sidder i dag som netværksleder i InnoBYG – som er et national innovationsnetværk for byggebranchen med fokus på bæredygtigt byggeri – og selv her har vi svært ved at nå ud til mange små virksomheder – men en metode jeg tror måske kunne have en positiv effekt, er ved at samle lokale SMV’er i lokale netværk – og få dem til at mødes på tværs af fag omkring et fagligt emne (f.eks bæredygtigt byggeri) – her er muligheden for at nye forretningsidéer kan opstå virksomhederne imellem – for det er her den virkelige innovation skal og kan foregå – så skal Innovationsfonden, universiteterne, GTS’erne osv støtte op om det behov der opstår i den slipstrøm.

  Vi i InnoBYG er igang med at starte to “lokale” netværk op blandt andet med det formål, så det bliver spændende at se om der kommer noget innovation ud af det. Jeg skal nok vende tilbage hvis det bliver en succes 🙂

  Så for mig er første step at skabe rammerne for virksomhederne for at de kan være innovative – her skal de så hjælpes på vej af “professionelle” og så kommer alle funding mulighederne.

  Mvh Kasper Lynge

  Svar
  1. Kalle Forfatter

   Hej Kasper

   Tak for din hilsen og kommentar til mit indlæg om hvordan den gode ide opstår ! Beklager det sene svar…jeg har ikke været helt med på hvordan det fungerede 🙂

   Jeg er helt enig med dig i at der skal være gode fysiske rammer til stede for at få innovation til at ske. F.eks. som I gør med SMV netværk hvor man jo får inspiration fra eksperter og fra kollegaer i branchen.

   Jeg tror det er det helt rigtige at fylde viden på SMV’erne og deres ledere – det jeg kalder ydre stimuli! Jeg oplever dog sjældent at den gode ide opstår på et netværksmøde men snarere efter et netværksmøde når der er ro på de indre linjer.

   Man kan selvfølgelig designe innovations processer, på netværks møder, som tager højde for at få en vekselvirkning mellem indre refleksion og ydre stimuli så kreativiteten kick-startes.

   Det kunne være spændende at snakke videre om det ved lejlighed. Jeg har lidt ideer til innovations processer der øger kreativiteten. Giver du kaffe ?

   Mange hilser
   Karsten

   Svar
 2. Pete Dupen

  Excellent thoughts Karsten, thanks very much for sharing.

  It’s interesting from how many sources I’m being encouraged at the moment to operate differently, more mindfully, in order to be better at what I do. I recently completed a pretty interesting work-sponsored training for example where we were encouraged to accept that our thinking minds are very limited but that we have access to much greater resources and better ideas outside our churning thoughts. Their encouragement was to use “manifestation goals” and, although different to using meditation to still and free the mind, the outcomes and approaches are pretty similar to what you suggest above.

  Thanks for the inspiration to meditate and to seek more than the thinking mind can reach.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *