Det effektive team – Frigiv tid til det vigtigste

Det Effektive Team består af individer der gennem en forbedret evne til at lede sig selv, formår at skabe bedre relationer til sine kollegaer for derigennem at forbedre fælles arbejdsgange og -processer.

Vi arbejder med effektivitet på det personlige plan og i teamsamarbejdet. Teamets individer må således kunne forstå og forbedre egne vaner i arbejdet for at kunne indgå i det effektive team. Mit træningsforløb Det Effektive Team handler derfor om en bevidsthed om tid og planlægning i en integreret helhed mellem: Leder, team/medarbejdere samt arbejdsprocesser og -opgaver.

Udbyttet af et forløb vil være, at I går fra at være tidstyret til at være tidstyrende. Og til at arbejde med det mest væsentlige gennem en bevidst prioritering af opgaver og aktiviteter. I vil opleve at strategiske planer og indsatser ikke dør, men implementeres med kvalitet og succes.

Alt dette kan opnås ved at eliminere distraktioner og spildtid, ved at prioritere fremfor at multitaske, og ved at indføre en personlig og fælles planlægning og praksis, gerne digitalt, der tager højde for hvordan og hvornår I arbejder med hvilke typer af opgaver.

Læs mere her om hvordan dit team bliver mere effektivt: Factsheet

Kontakt mig for yderligere information eller et uforpligtigende møde: Kontakt