Kategoriarkiv: Innovation

Virksomhedsstrategi — succesfuld udvikling og implementering kræver bevidst ledelse

Succesfuld udvikling og implementering af virksomhedsstrategier kræver en fokuseret og bevidst proces, såvel som bevidste ledere. Strategiprocessen skal derfor omfatte:

 • Bevidsthed om muligheder og udfordringer for virksomheden
 • Bevidsthed om og troskab overfor virksomhedens værdier
 • Mod og vilje til større eller mindre forandringer
 • Bevidste valg og dermed fravalg
 • Ressourcer i form af tid og økonomi
 • Kommunikation
 • Kreativitet

Et centralt punkt i denne sammenhæng er, at strategien helt grundlæggende handler om at vælge mellem en række muligheder (forandringsbehov), der skal bringe virksomheden derhen, hvor man ønsker.

Det kræver naturligvis, at der gennemføres en proces, hvor der er åbenhed og plads til kreativitet for at kunne frembringe muligheder med henblik på valg og planlægning af strategiske handlinger. De strategiske handlinger vælges ved at skabe den nødvendige tid og et nærværende ”rum” til at undersøge og analysere mulighederne i forhold til, hvilken betydning og forskel virksomheden vil opnå i forhold til medarbejdere og det omgivende samfund og konsekvenserne heraf, holdt op imod virksomhedens værdier.

Når mulighederne for strategiske valg er klarlagt med åbenhed og udsyn, og når muligheder og handlinger er valgt i på baggrund af en nærværende analyse af nutid og fremtid, så kræver implementeringen, at der holdes fokus.

Ledelsen har ansvaret for, at der holdes dette fokus. Hvis du er leder og har medvirket i strategiudviklingen, kræver det derfor også, at du i hele strategiudviklingsforløbet er bevidst om, at:

 • Dine egne værdier og indre overbevisninger er forenelige med de værdier, der afspejles i strategien
 • Du kan stå inde for de handlinger, der sættes i gang som et resultat af strategien
 • Du har tid til at eksekvere strategiens handlinger
 • Du har overblik over dine medarbejderes tilstedeværende ressourcer til strategiimplementering
 • Du vil følge op for at vurdere, hvad der går godt, og hvad der kræver justeringer

Hvis du og de øvrige ledere ikke har denne bevidsthed, vil strategien ikke blive implementeret og blot forblive en intention.

Endelig er kommunikation vedrørende strategien og tiden til det strategiske arbejde en grundlæggende forudsætning for at opnå succes med implementering af strategien.

Kommunikationen baseres på, hvorfor den konkrete strategi og handlinger er valgt. Og konkret skal kommunikationen nedbrydes til, hvad den enkelte medarbejder kan gøre i relation til strategien:

 • På daglig basis
 • På ugentlig basis
 • På månedsbasis

De daglige, ugentlige og månedlige strategiaktiviteter skal være understøttet af, at der er afsat tid i ledernes og alle øvrige involveredes ”ressourcebudgetter” (tid) til:

 • Eksekvering af strategiaktiviteter
 • Opfølgning, med fast frekvens, af, hvordan implementeringen forløber
 • Årligt at evaluere strategien

At afsætte tid til opfølgning og evaluering kan lyde banalt, men jeg fremhæver det, fordi min erfaring er, at netop tilstrækkelig tid er en overset faktor i implementering af strategier, når hverdagen rammer kontoret.

 

Gode ideer opstår ikke af sig selv

Kronikken i Berlingske den 29. januar ”Innovation eller Fattigdom” af Jens Maaløe og Jørgen Mads Klausen tager i et interessant indlæg om vækst i Danmark fat på behovet for innovation i Danmark. Innovationsfonden som kronikørerne repræsenterer, står foran at implementere en ny strategi for innovation, og hvor midlerne i strategien bl.a. er afbureaukratisering, flere og målrettede investeringer, motivation af iværksætterne, tværgående initiativer i værdikæden fra forskning til innovation mv. Men er det nok?

Nej, fundamentet af ideer, der skal udvikles og som skal sikre vækst i Danmark er efter min mening for skrøbeligt. Hvis ambitionen, er at skabe nye ”top100 virksomheder” på længere sigt, mener jeg at vi producerer alt for få ideer og jeg ser ikke at de nævnte tiltag alene vil afhjælpe dette.

Et eksempel fra min egen arbejdsverden der underbygger denne påstand er f.eks. vandområdet. Vand er det nye guld siges der – og igen i år er vandknaphed i top på WEF’s hitliste over globale økonomiske risici. Med andre ord en brændende platform for vækst, hvis man som land eller virksomhed formår at skabe teknologier og løsninger, der kan sikre vand tilgængelighed til virksomheder og mennesker kloden rundt. Det vil den danske regering gerne. Men når man ser sig omkring, er det svært at få øje på nye ideer og iværksættervirksomheder på dette område med potentiale til at blive en ny virksomhed af samme kaliber som f.eks. Grundfos. Der er behov for ideer til ny teknologi på vandområdet.

Den gode ide kommer ikke ud af den blå luft!

Innovationsfondens vil som jeg forstår det, skabe bedre rammer og betingelser for iværksættere i samfundet. Det er godt og relevant med gode betingelser i samfundet for den enkelte iværksætter. Men jeg savner i debatten om Danmarks vækstmuligheder mere fokus på, hvordan den gode ide egentligt opstår. Netop den gode ide der er fundamentet, og som der skal arbejdes videre med på universitet, i virksomhederne, eller hvor den nu opstår.

At have et højt uddannelsesmæssigt niveau i de danske virksomheder og at opbygge systemer til innovationsledelse er fint, men det er jo nødvendigvis lig med at vi skaber flere og bedre ideer. Med andre ord opstår ideer ikke udelukkende på grund af kommunikation og interaktion med andre mennesker, eller fordi der sættes flere penge af på finansloven.

Den gode nyhed er dog at vi alle som individer indeholder et potentiale for idegenerering og kreativitet. Som individ medbringer vi et indre potentiale for kreativitet i de sammenhænge vi begår os i. Ved det indre potentiale forstår jeg individets bevidsthedsniveau og den tilstand vi som individ følelsesmæssigt og vanemæssigt agerer ud fra. Kreativitet opstår når vi som individ skaber adgang til denne indre ressource.

En ny anskuelse på at fostre kreativitet og skabe ideer

Potentialet for innovation og kreativ tænkning er således dybt afhængig af individets udviklings- og bevidsthedsniveau i forhold til at kunne mestre en række grundprincipper f.eks. at kunne lytte til sig selv og andre, være bevidst om sine udviklingsmuligheder, at man evner at forstå egne indre evner og det man reelt brænder for. Uden evner i disse grundprincipper mener jeg ikke man som individ er klar til at arbejde med ideudvikling og innovation.

Så hvad skal der til? Tænk over hvornår du sidst fik en god ide? Var det midt i en hektisk mødedag på arbejdet eller mens du planlagde dit næste vigtige projekt? Næppe! Jeg hører derimod ofte at den gode ide kom under cykelturen i naturen, under bruseren eller andre situationer, hvor man er ude af en arbejdsmæssig kontekst, i en situation hvor man er i god kontakt med sit indre og et højere bevidsthedsniveau. En situation hvor man er ikke styret af hvirvlende tanker.

Et højere bevidsthedsniveau kan f.eks. skabes ved at udvikle og fastholde en daglig meditationspraksis. Meditationspraksis er i anden sammenhæng kendt for sine healende effekter i forhold til stress, smerter, post traumatisk stress mv. Meditationspraksis udvikler hjernen og giver adgang til en tilstand hvor omkringliggende ”støj” fra tanker og følelser fjernes på en venlig måde.

Bringer man denne indre ro og kontakt til en højere bevidsthed ind i sin hverdag, hvad enten det er som iværksætter, arbejdstager eller studerende, er det min faste overbevisning, at dette kombineret med en grundlægende interesse for at løse globale udfordringer, så er kimen til at den gode ide til stede. Også kendt som det ”kreative BLINK”. Den gode ide – som opstår i et kreativt ”blink” – kommer efter min overbevisning fra det indre i en iterativ proces med ydre stimuli og gode betingelser for innovation som f.eks. Innovationsfonden vil skabe. Den gode ide kommer ikke tilfældigt til dig fra den omkringliggende og til tider stressende samt konstant forstyrrede hverdag.

Skal vi så alle sammen til at sidde og meditere på daglig basis? Ja, det bør vi faktisk gøre. Det vil skabe adgang til et højere bevidsthedsniveau og en generelt forbedret mental tilstand. En mental tilstand, hvor der er større sandsynlighed for få forbindelse til og skabe ”plads” til den gode ide i bevidstheden.

Så for at ruste Danmark til fremtiden, skal vi udover opstille forbedrede forhold for iværksættere, sende flere penge i omløb, også give dem der har evnerne, motivationen og modet til at ændre verden, information, værktøjer og undervisning i at anvende f.eks. meditation som en daglig praksis som basis for en kreativ udfoldelse.