Ydelser

Jeg tilbyder rådgivning indenfor:

 • Miljø & Bæredygtighed –  marked, teknologi og CSR
 • Forretningsudvikling – salg og innovation
 • Personlig udvikling – balance mellem arbejds- og privatliv

Se beskrivelser nedenfor.

Miljø & Bæredygtighed – marked, teknologi og CSR

Viden om miljø og bæredygtighed er mit faglige fundament. Det er en stor personlig motivation for mig at være med til at skabe balance mellem naturen og menneske skabte aktiviteter. Jeg har arbejdet med vand-, energi- og miljøteknologier siden jeg blev færdiguddannet fra Danmarks Ingeniørakademi i 1994 i en lang række sektorer og lande. Med min forretningsmæssige forståelse, indsigt i markedet og tekniske kompetence tilbyder jeg rådgivning indenfor:

 • Udarbejdelse af strategi og forretningsplaner
 • Salgsudvikling og markedsføring
 • Projektledelse
 • Vurdering muligheder for optimering af ressourceforbrug i industrien
 • CSR rapportering

Forretningsudvikling

I gennem mere end 20 år har jeg arbejdet i større virksomheder og jeg har på den baggrund set forskellige måder at drive processer i virksomheder på, hvad enten det er inden for salgsledelse, projektstyring eller innovation.

Jeg tilbyder træning, rådgivning og coaching i forhold til:

 • Salgsudvikling – træning af erfarne sælgere såvel som ikke-sælgere
 • Udvikling og tilretning af produkter og service
 • Innovation og kreativitet – hvordan opstår den gode ide?

Personlig udvikling – Balance mellem arbejds- og privatliv

Det enkelte menneske er en central del af en hver organisation set i mit perspektiv. Jeg brænder for at vi er glade både når vi skal starte arbejdsdagen og når vi skal hjem. Med andre ord så er det for enhver virksomhed essentielt at deres medarbejdere er glade og motiveret – herunder at der er balance i forhold til privatlivet.

Med baggrund i mine egne erfaringer med at skabe balance i arbejdslivet og reducere min arbejdstid uden at gå på kompromis med mine resultater, tilbyder jeg individuelle coaching forløb:

 • BREAK – et værktøj kombineret med personlig coaching med henblik på balance mellem arbejds- og privatliv

BREAK giver resultater for det enkelte menneske – men også for virksomheden. Jeg tilbyder derfor også BREAK til grupper eller teams, som vil opleve følgende resultater:

 • Identifikation af de opgaver og processer der reelt varetages – eller som ikke varetages
 • Et realistisk billede af hvornår og hvilke opgaver udføres
 • Et tættere samarbejde med medarbejderne
 • Input til ændring af arbejdsgange og opgavefordeling
 • Øget medarbejdertilfredshed
 • Øget kreativitet
 • Sammenhæng mellem roller og mål på strategisk niveau
 • At man kan sætte mål og lave strategier for virksomheden som har en meget stor sandsynlig for at kunne gennemføres.